Sponsorreport – Bureaufusie: Shivers en SportVibes gaan samen

“Kennis en kunde bundelen”

Onlangs zijn wij geïnterviewd door Ad Maatjens van Sponsorreport. Onderstaand interview is op maandag 27 juni in de nieuwsbrief van Sponsorreport verschenen en op www.sponsorreport.nl.

 

Passie voor sport, creativiteit, kennis van digitale media, event management en sportexploitatie komen samen in SportVibes United, het bureau dat is ontstaan uit de fusie tussen het Delftse sportevenementenbureau Shivers en het Haagse sportmarketingbureau SportVibes. De nieuwe naam vertelt de reden van de fusie. “We hebben hetzelfde DNA. Voor ons was het logisch om de kennis en kunde te bundelen.”

Met het samengaan van de twee bureaus ont- staat een nieuw geïntegreerd bureau met ruim veertig professionals, die – met behoud van ieders eigen unieke DNA – één gezicht gaan vormen naar buiten toe. Beide bureaus zijn al enorm complementair als het gaat om kennis, ervaring en klanten. SportVi- bes is sterk in strategie, conceptontwikkeling en de doorvertaling in digitale communicatie en offline activatieplannen. Shivers is gespecialiseerd in de organisatie van grootschalige sportieve publieksevenementen, event marketing en de commerciële exploitatie van sportproperties.

Shivers en SportVibes

“Wij geloven in de kracht van een geïntegreerd bureau met verschillende expertises”, zegt Hans-Willem Dicke. “Om die reden zijn we vorig jaar al begonnen met SportVibes Digital, een joint venture met social marketing agency Fresh Bridge. Shivers is toonaangevend op het gebied van de uitvoering en exploitatie van zowel kleine als grootschalige sportevenementen. Wij werken al geruime tijd succesvol met Imre en zijn bureau samen. Door onze krachten en expertises nu volledig te bundelen, kunnen we samen verder bouwen aan misschien wel het meest complete fullservice sportmarketingbureau van Nederland. Het grote voordeel van de nieuwe combinatie is dat we in staat zijn om nog veel meer snelheid te maken en de marketing-, event- en communicatie-expertise te bundelen tot een krachtige add excitement-propositie.”

Het contact tussen beide bureaus ontstond in eerste instantie vanuit het bijpraten met elkaar als vakcollega’s. “Dat
doen we wel vaker met partijen in de markt”, vertelt Frans Vleggeert. “Vanuit de klik, het feit dat je fysiek relatief dicht bij elkaar zit en beide wat te bieden hebt wat de ander niet heeft, is het plan ontstaan om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Dat je hetzelfde DNA hebt blijkt ook uit wel uit de analogie tussen de ‘shivers’ en de ‘vibes’ die je beide met sport wilt realiseren.”

Om uit te vinden of de synergie er echt is en om te ervaren of de verschillende DNA’s van de twee bureaus bij elkaar pas- sen, werd zo’n 1,5 jaar geleden besloten een aantal trajecten samen te doen. Zo werd er samengewerkt bij projecten voor De Staatsloterij, bij de Tour du ALS en de Hollandse 100. Toen dit voor beide als heel positief werd ervaren, is men serieus om de tafel gaan zitten om te praten over het veel verder- gaande scenario van fusie en de kennis en kunde in één bureau te bundelen.

Gelijkwaardigheid

Imre van Leeuwen: “Het was en is mijn ambitie om het meest complete sportmarketingbureau in Nederland op te zetten. De fusie met SportVibes is daar een grote stap in. De wereld van sportmarketing en sportevents is sinds de oprichting van Shivers tien jaar geleden sterk geëvolueerd. Offline en online activatie lopen steeds meer door elkaar heen. Daarom is het mooi dat je elkaar op deze manier kunt aanvullen. De samen- werking tussen de twee bureaus de afgelopen 1,5 jaar laat zien dat deze fusie op dat gebied enorme kansen biedt voor verdere groei en voor nog meer mooie projecten.”

Dicke: “Uitgangspunt is altijd geweest dat we streefden
naar een fusie op basis van gelijkwaardigheid waarbij onze ambitie was om een nieuw gezamenlijk bureau te creëren waar de kracht van beide partijen volledig tot zijn recht zou komen. Het is niet zo dat er voor een van de twee partijen een noodzaak was om te fuseren vanuit financiële redenen of omdat het minder ging. We zijn beide succesvolle en gezonde bureaus die nog lang op dezelfde voet verder zouden kunnen gaan. Maar we hebben beide het geloof in de meerwaarde van een groter geïntegreerd bureau met verschillende exper- tises. Daarom waren we er vervolgens snel uit. De meerwaar- de zit simpelweg in het feit dat we gezamenlijk een veel gro- ter deel van het speelveld rondom sport bestrijken waardoor er ook meer kansen voor cross-sell van diensten ontstaan. Door een fusie bereik je dit veel sneller dan dat je zelf een tak opbouwt met vergelijkbare expertise. Een fusie moet tot nog meer successen leiden.”

Groei

Het samengaan met Shivers is voor SportVibes de tweede stap naar een groter fullservicebureau. Vorig jaar werd door SportVibes en Fresh Bridge SportVibes Digital opgericht. Die tak wordt nu ook onderdeel van SportVibes United. Teun Verheij: “Als digitale sportunit, gespecialiseerd in online- en socialmediastrategie en creatie, is de uitbreiding van ons werk richting de toonaangevende sportevenementen van Shivers een geweldige aanvulling. Ons team van content-, video- en mediaspecialisten alsmede het platform- en de app-developers zullen intensief gaan samenwerken met de eventorganisatie. Hiermee kunnen we de rijke content van nog meer creatieve inhoud voorzien, de deelnemers en het publiek nog meer betrekken bij het event en de beleving vergroten, zowel voor, tijdens als na het event.”

Nieuwe naam

Met de keuze voor SportVibes United als nieuwe naam verdwijnt de naam Shivers. Om tot de naam te komen zijn allerlei mogelijke varianten de revue gepasseerd: van een compleet nieuwe naam tot allerlei samenstellingen van de twee bestaande namen. In een open discussie is gesproken over wat de sterkste eenduidige naam in de markt zou zijn. “We wilden het simpel houden en niet verschillende labels in de markt zetten die het voor de klant alleen maar weer onduidelijker maakt”, leggen Vleggeert en Van Leeuwen samen uit. “Omdat in SportVibes de essentie van wat we doen al zit opgesloten, sport en het creëren van positieve energie voor merken, fans et cetera, vonden we met zijn allen, en Imre voorop, dat SportVibes de beste naam was. Een naam die bovendien al een aantal jaren in de markt staat waardoor je niet helemaal opnieuw begint. Door wel naar een nieuwe identity te gaan waar veel inzit van het oude Shivers (geel/ zwart) en de tagline Add Excitement, hebben we het beste van beide bureaus samengevoegd.”

Verhuizen

Momenteel werken beide bureaus nog vanuit hun huidige kantoren in Delft en Den Haag. Mede doordat Shivers een groot magazijn in gebruik heeft voor alle toebehoren die men nodig heeft voor de evenementen die men produceert, is het niet mogelijk om te verhuizen naar de Caballero-fabriek waar SportVibes in is gevestigd. Op termijn is wel het streven om alles onder één dak te brengen.

“Je moet als bureau voortdurend innoveren, jezelf opnieuw uitvinden”, sluit Vleggeert af. “Nieuwe wegen durven in te slaan met behoud van het goede en uitbreiden op terreinen waar je nog onvoldoende skills op hebt ontwikkeld. Hiermee kan je zowel de klant als de consument blijven verrassen.”

SportVibes United krijgt met SportVibes Marketing, Events en Digital drie gespecialiseerde businessunits. Het nieuwe SportVibes United zal worden aangestuurd door Hans-Willem Dicke (managing director), Imre van Leeuwen (director Events), Frans Vleggeert (director Marketing) en Teun Verheij (director Digital) en zal voorlopig gaan opereren vanuit de huidige twee kantoren in Den Haag en Delft. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan projecten voor onder meer Amstel, ATPI Events, Brooks Europe, Coca-Cola Nederland, Danone, Eneco, KNLTB, Le Champion, NOC*NSF, Q-Music, Red Bull, Staatsloterij, Stichting ALS Nederland en TomTom.